Βασίλης Ραφαηλίδης, βιβλιογραφία

Ο ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ

Ο Βασίλης Ραφαηλίδης, με το βιβλίο του αυτό αναφέρεται στη δομή και λειτουργία του κεφαλαιοκρατικού οικονομικού συστήματος. Μας περιγράφει την εξέλιξή του ανά του αιώνες, τις χώρες που δημιουργήθηκε, τις συνθήκες που οδήγησαν στην γέννησή του. Εξηγεί όλα τα πως και τα γιατί.

ΛΑΟΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ & ΛΑΟΙ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ

Δύο βιβλία που περιγράφουν το ένα την ιστορία όλων λαών της Ευρώπης εκτός των βαλκανίων και το δέυτερο αναλύει πιο διεξοδικά την βαλκανική ιστορία. Εξετάζει την καταγωγή τους, τα χαρακτηριστικά τους, την κοινωνική-οικονομική-πολιτική εξέλιξη τους μέσα στην ιστορία. Περιγράφει τις συσχετίσεις και αλληλεπιδράσεις των λαών μεταξύ τους και τη σχέση του με τους Ελληνες και Νεοέλληνες τόσο στους Λαούς των Βαλκανίων όσο και στους Λαούς της Ευρώπης.

ΘΕΡΜΟΙ ΚΑΙ ΨΥΧΡΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ

Το βιβλίο αναφέρεται σε εμφύλιους, περιφερικούς και στους δύο παγκόσμιους πολέμους που έγιναν στον 20ο αιώνα. Εξηγει τις πραγματικές – υλικές – αιτίες των συγκρούσεων. Πως οι ηγέτες χρησιμοποιούν ιδεολογικά κίνητρα για να υποκινούν και να πείθουν τους λαούς να συγκρούονται μεταξύ τους, προς υλικό όφελος μιας μειονότητας ανθρώπων και των δύο πλευρών. Η ιστορία γράφεται πάντα με την αντικειμενικότητα των νικητών, όμως στην ιστορία συμμετέχουν και οι χαμένοι…

Αλλα έργα του Β. Ραφαηλίδη είναι, Η περιπέτεια του μαρξισμού, Μνημόσυνο για έναν ημιτελή θάνατο, Ιστορία (κωμικοτραγική) του νεοελληνικού κράτους, (Μυθ)ιστορία των βαρβλαρων προγόνων των σημερινών Ευρωπαίων, Στοιχειώδης αισθητική, 20 κείμενα για 127 αιρέσεις.

Ο εκφραστικός του λόγος, είναι εύκολα κατανοητός και σε πολλά σημεία ευχάριστος. Δεν αφήνει τον αναγνώστει να αμφιβάλλει, γιατί στηρίζει με ισχυρά επιχειρίματα τις θέσεις του. Η ιστορική ακρίβεια αποδεικνύεται από τις ιστορικές πηγές του. Εξηγεί πολυσύνθετες οικονομικές έννοιες και πολιτικές θεωρήσεις με τρόπο απόλυτα κατανόητο, κρατώντας το ενδιαφέρον του αναγνώστη αμείωτο

ΕΚΔΟΣΕΙΣ του ΕΙΚΟΣΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.