Η θεωρία του ιστορικού υλισμού

Ενα βιβλίο που αναφέρεται στον ιστορικό υλισμό τη θεωρία που διατυπώθηκε απο τους Karl Marx και Friedrich Engels στα μέσα του 19ου αιώνα. Με την ανακάλυψη της θεωρίας του ιστορικού υλισμού η κοινωνική επιστήμη για πρώτη φορά διαμορφώθηκε σε αληθινή επιστήμη των νόμων της εξέλιξης της ανθρώπινης κοινωνίας. Ο ιστορικός υλισμός παραμερίζει δύο βασικά λάθη που χαρακτιρίζουν τις προηγούμενες ιστορικές θεωρίες.

Το πρώτο λάθος των προηγούμενων θεωριών είναι οτι υποστηρίζουν ότι η δράση των ανθρώπων ξεκινά από ιδεολογίες, χωρίς να αναζητούν την πηγή τους, χωρίς να ερευνούν τους αντικειμενικούς νόμους που κυριαρχούν στην ανάπτυξη του συστήματος των κοινωνικών σχέσεων και χωρίς να διακρίνουν πως αυτές οι σχέσεις βγαίνουν απο το βαθμό της ανάπτυξης της υλικής παραγωγής.

Το δεύτερο λάθος των προηγούμενων θεωριών είναι πως αγνοούν τη δράση των λαϊκών μαζών. Ο ιστορικός υλισμός κάνει δυνατή την επιστιμονική ερεύνα πάνω στις κοινωνικές συνθήκες της ζωής των μαζών και τις μεταβολές αυτών των συνθηκών. Στην κριτική της πολιτικής οικονομίας το 1859 ο Karl Marx εδωσε τον ορισμό για τις βασικές θέσεις του υλισμού εφαρμοσμένου στην ανθρώπινη κοινωνία.

Ενα μοναδικό έργο που αποτελει και εγχειρίδιο, εργαλείο, κατανόησης όλων των κοινωνικό-πολιτικό-οικονομικών εξελίξεων και φαινομένων όλων των εποχών. Η επιστημονική του ακρίβεια, επιβεβαιώνεται διαχρονικά.

Η θεωρία του ιστορικού υλισμού

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.