Η μυθολογία των Ελλήνων

Το έργο του Κερένυϊ πάνω στην αρχαιότητα είναι σημαντικό όχι μόνο στο δυτικό, αλλά και στον παγκόσμιο ορίζοντα.Αυτό το έργο δεν είναι δουλειά ενός φιλόλογου των γραμμάτων και των τύπων, αλλά δουλειά ενός άριστου αρχιμάστορα που βίωνε και έκφραζε με πάθος το πνεύμα των αρχαίων κειμένων.

Για την ελληνική μετάφραση ο Κερένυϊ είχεγράψει τον παρακάτω πρόλογο :

”Εκτιμώ πολύ τη νεοελληνική λογοτεχνίακαι τα έργα των Νεοελλήνων λογοτεχνών, που τα θεωρώ σα μια νέα απαρχή. Δεν νομίζω πως είναι αναγκαίο και σωστό, όταν μιλώ σε Έλληνες των νεώτερων χρόνων ή του παρόντος, να τονίσω ιδιαίτερα πως είναι Νεοέλληνες. Πολύ λιγότερο τώρα που προσφέρω τον Έλληνα στον “Νεοέλληνα”.

Το βιβλίο είναι ένας θησαυρός από ιστορίες, που μας προσφέρεται εδώ από ένα σοφό πλάι στον οποίο δεν μπορεί να σταθεί άλλος. Η Μυθολογία μας προσφέρεται με κάθε ακρίβεια και λεπτομέρεια σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα της επιστημονικής έρευνας.

Κ. Κερένυϊ, Βιβλιοπωλείο της “Εστίας” Ι.Δ. ΚΟΛΛΑΡΟΥ & ΣΙΑ Α.Ε

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.