το πραγματικό ιστορικό πρόσωπο ΙΗΣΟΥΣ

Ενα ανατρεπτικό βιβλίο του Robert Ambelain. Αναφέρετε στην καταγωγή του Χριστανισμού. Στην ιστορικότητα του Ιησού. Στον τρόπο που δομήθηκε το Χριστιανικό δόγμα, ωστε να γίνει το κυρίαρχο, την σκοτεινή εποχή του μεσαίωνα. Τον ρόλο της Καινής Διαθήκης και τον τρόπο γραφής των βιβλίων της, την ιστορικότητα των προσώπων που αναφέρονται αλλά και τον λόγο της δομής της.

Το βιβλίο κάνει λόγο για το Ταγμα των Ναϊτών Ιπποτών (12ος αιώνας). Στον τρόπο που δημιουργήθηκε, τις αντιλήψεις των ανθρώπων του τάγματος, για τον Χριστιανισμό, τον ρόλο το τάγματος στην μετά τη διαλυσή του, ιστορία. Αναφέρεται στην σχέση του με τον Χριστιανισμό και τις αλήθειες στις οποίες πίστευαν οι άνθρωποί του.

Ουσιαστικά το βιβλίο ανατρέπει το Χριστιανικό δόγμα. Βασισμένο σε ιστορικά και τεκμηριωμένα στοιχεία, που οι πρώτοι Χριστιανοί της ιστορίας τα γνώρισαν και στην πορεία του χρόνου, ύπο το βάρος πολιτικό-κοινωνικό-οικονομικών συνθηκών, άλλαξαν ώστε να εξυπηρετούν τις εκάστοτε δεδομένες υλικές ανάγκες της τότε μεσαιωνικής κοινωνίας.

Στο συμπέρασμα που καταλήγει κάθε σκεπτόμενος αναγνώστης, είναι ότι το ιδεολογικό υπόβαθρο της Χριστιανικής θρησκείας, έχει υλικές βάσεις, και μάλιστα ιστορικά αποδεδειγμένες.

Απο τις ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΒΡΗΣ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.