Εννοιες με υποκειμενική σημασία – Ευρωπαϊκή Ενωση

Τεχνιτή οικονομική ένωση κρατών της Ευρώπης. Αίτια δημιουργίας και επέκτασής της ήταν και είναι η ανάγκη επέκτασης των οικονομικών συμφερόντων των ισχυρών εταιρείων του ευρωπαϊκού χώρου, χωρίς κρατικούς δασμούς, και με έλεγχο της πρωτογενούς και δευτερογενούς-βιομηχανικής παραγωγής των υπόλοιπων ιδιωτικών ή δημόσιων εταιρείων εντός της ένωσης, ώστε να μην διαταράσσεται η επικρατούσα ισορροπία των ισχυρών. Οι ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές, όπως π.χ. το ευρωκοινοβούλιο, επιτελόυν το έργο της διευκόλινσης και εξυπηρέτησης των παραπάνω στόχων με το θεσμικό τους έργο. Σκοπός της είναι ο καταμερισμός της παραγωγικής δραστηριότητας των εταιριών ανά περιοχή-κράτος ώστε να είναι εφικτή η μέγιστη οικονομική απόδοση τους και προσφορά τους στην ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ενωση δεν έχει καμία σχέση με την κοινωνική ένωση των λαών της Ευρώπης και αυτό έχει περιτράνα αποδειχτεί, όταν σε καιρούς οικονομικής κρίσης, οι κυβερνήσεις – εκπροσώποι των μεγάλων συμφερόντων τις κάθε χώρας – ενισχύουν το κούφιο οικοδόμημα της ένωσης, ένω οι λαοί της, το υποσκάπτουν αντιλαμβανόμενοι τα συμφέροντα που οποία εξυπηρετεί δεν αφορούν τις ίσες ευκαιρίες έργασίας στην Ευρώπη, δεν αφορούν ένα ενιαίο, δίκαιο και σύγχρονο φορολογικό σύστημα, δεν άφορούν την βελτίωση των κοινωνικών συστημάτων παιδείας, υγείας και σύνταξης, δεν αφορούν τη δικαιότερη κατανομή του πλούτου. Το ευρωπαϊκό οικοδόμημα έδειξε στους πολίτες της Ευρώπης ότι οι εταιρίες μοιράζονται τα κέρδη και τα χρέη βαρύνουν τον καθένα – πολίτη ή χώρα – χωριστά. Η ιστορία διδάσκει πως ένας θεσμός καταρρέει αν δεν έχει την απαραίτητη λαϊκή υποστήριξη, όπως συνέβει και στην ΕΣΣΔ παλαιότερα και σε πολλές αυτοκρατορίες του παρελθόντος.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.