Εθνικό κράτος, καταγωγή και εξέλιξη

Εθνικό κράτος, είναι ένας τρόπος αυτοπροσδιορισμού των κοινωνιών που κατοικούν σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή. Τα πραγματικά χαρακτιριστικά αυτού του προσδιορισμού είναι η κοινή πολιτιστική κουλτουρά ή ταυτότητα ή παράδοση, που διαμορφώνει τον χαρακτίρα της εκάστοτε τοπικής κοινωνίας αλλά και διαμορφώνεται ταυτόχρονα σε βάθος χρόνου. Οι παράγοντες που την διαμορφώνουν είναι οι ανάγκες τις καθημερινότητας, από όπου προκύπτουν οι συνήθειες οι οποίες με την πάροδο του χρόνου γίνονται ήθη και έθιμα μιας κοινωνίας ή μιας φυλής ή ενος λαού.

Τα πρωτά εθνικά κράτη προέκυψαν στην Ευρώπη μετά τη γαλλική επανάσταση το 1799 η οποία σηματοδότησε και επισήμα την μετάβαση απο την οικονομική εποχή της φεουδαρχίας, στον καπιταλισμό, του οποίου τα μέσα και οι αρχές λειτουργίας του άρχισαν να διαμορφώνονται από το 1100 και μετά (πρώτη σε λειτουργία τράπεζα στον κόσμο στη Βενετία). Η μετάβαση έγινε με επανάσταση όταν η αναδυόμενη μη εξουσιαστική τάξη ακόμα, των εμπόρων και επιχειρηματιών απέκτησε την απαιτούμενη οικονομική ισχύ και συγκρούσθηκε με την άρχουσα φεουδαρχική τάξη που έλεγχε το σύνολο της γαλλικής κοινωνίας μέσω του κράτους και του βασιλιά. Οταν το κράτος τότε κατερρευεσε η πολιτική εξουσία του βασιλιά ανατράπηκε. Η νέα εξουσιαστική αρχουσα τάξη των εμπόρων και επιχειρηματιών ορισε την κυβέρνηση και ιδρυσε το κράτος συμφωνα με τα συμφέροντά της. Ορισε το έθνος κράτος ως νεα κρατική οντότητα. Εως εκείνη την εποχή τα κράτη που υπήρχαν ήταν ειτε πολυεθνικά οι αυτοκρατορίες, είτε φυλετικά τα βασίλεια, είτε συνομοσπονδίες.

Συμπέρασμα

Το εθνικό κρατος είναι δομημένο στο καπιταλιστικό οικονομικό σύστημα και ο τρόπος λειτουργίας του αυτό το σύστημα εξυπηρετει. Οι δημοκρατικές και ανθρωπιστικές αξίες προέκυψαν από της ανάγκες ελευθερίας και επιβίωσης του καπιταλιστικού σύστήματος, αλλά και ως αποτέλεσμα τις εξελικτικής πορείας του ανθρώπινου πολιτισμού.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.